Priser

Priser

Prisen for at køre over Storebælt afhænger af både højden og længden på dit køretøj. Når du kører gennem betalingsanlægget, måler vi, og på den baggrund udregnes prisen automatisk.


Se hvad det koster

Priser Erhverv

Normalpriser for de forskellige typer erhvervskøretøjer.

Priser 2014

Storebælts prisfolder for 2014 - hent den her som pdf.

Rabatter

Se hvilke rabatter du kan få når du skal på tur i weekenden.

Udvalgte tilbud