Bizz i alle baner

Med en Bizz kommer du næsten altid hurtigt gennem Storebælts betalingsanlæg. Når du kører i BroBizz-banerne, behøver du som regel ikke standse helt, før bommen går op og du kan køre videre. Du kan benytte Bizz i alle betalingsanlæggets baner, da det er med til at smidiggøre trafikafviklingen i de mest trafikerede timer.

Ved tæt trafik i BroBizz-banerne - vælg en anden bane

Du kan benytte en kortbane eller en manuel bane, hvis der er tæt trafik i BroBizz-banerne. Dog skal du huske, at du i kortbaner og manuelle baner skal køre hen til bommen og holde stille, før din tur bliver registreret og bommen går op.

Læg din Bizz i taske eller foliepose, når du ikke vil bruge den

Hvis du har din Bizz med i bilen, men ønsker at betale med betalingskort, skal du lægge Bizz’en i den taske eller foliepose, der fulgte med, da du fik Bizz’en. Selv om din Bizz ikke sidder bag bakspejlet, men f.eks. ligger i handskerummet, kan det ske, at Storebælts betalingsanlæg aflæser din Bizz før du har nået at bruge betalingskortet. Ligger din Bizz i den tilhørende taske eller foliepose, kan anlægget ikke aflæse den.

Montering af Bizz

Sæt din Bizz, så den kan aflæses.

Kør sikkert

Vind- og vejrforhold er anderledes på Storebælt end på andre motorveje.

Trafikinfo

Få direkte besked om trafikforholdene på broen med SMS.