Særtransporter

Retningslinjer for passage af Storebæltsforbindelsen med køretøjer, der er klassificeret som særtransporter:

Køretøjer bredere end 3,3 m

Det er et krav, at du ringer til Storebælts O-rum på tlf. +45 5830 3050 senest 2 timer før passagen af broen.

Køretøjer større end broklasse 100 og/eller bredere end 4,5 m samt langsomme transporter under 50 km/t.

Det er et krav, at du har en tilladelse fra politiet, og at du medbringer tilladelsen, når du passerer Storebæltsforbindelsen. Sammen med polititilladelsen er der et brev fra Storebælt med betingelser for passage af Storebæltsforbindelsen.

Det er ikke nødvendigt at kontakte Storebælt, hvis:

  • køretøjet er broklasse 100 eller derunder
  • køretøjet er 3,3 m eller smallere
  • akseltrykket er mindre end 12 t

Bemærk: Køretøjer bredere end 2,8 m skal passere betalingsanlægget gennem banen yderst til højre (Manuel bane).

Læs mere i folderen

Du finder yderligere informationer og retningslinjer i folderen her:

Trafikinformation

Har du behov for ekstra præcis trafikinformation, kan du se vores vindprognose og du kan tilpasse SMS trafikmeldingerne. 

Storebælt Erhverv 

For virksomheder med et stort kørselsbehov er Storebælt Erhverv betalt med faktura den rigtige løsning.