Organisation

Sund & Bælts opgave som holdingselskab er at eje aktierne i A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S.

Sund & Bælt står desuden for at styre finansiering, drift og vedligehold i datterselskaberne.

A/S Storebælt

A/S Storebælt ejer og driver Storebæltsforbindelsen, vej og jernbane.

A/S Storebælt står for den tekniske drift og vedligehold på vejforbindelsen samt vedligehold af baneforbindelsen.

A/S Storebælt ejer fire færgehavne nord og syd for Storebæltsforbindelsen. Det drejer sig om Odden og Ebeltoft samt Spodsbjerg og Taars.

En stor del af de 137 ansatte hos Sund & Bælt er beskæftiget med Storebæltsbroen. Herudover er ca. 200 medarbejdere ansat hos private firmaer, der varetager drifts- og vedligeholdsopgaver på Storebæltsbroen.

Mere om Sund & Bælt

Læs mere om de enkelte selskaber i Sund & Bælt Holding

Job hos Storebælt

Hvis du ønsker at søge job hos A/S Storebælt, skal du kigge på Sund & Bælts hjemmeside under Job & karriere.

Diagram over Sund&Bælts organisation

Kør sikkert

Vind- og vejrforhold er anderledes på Storebælt end på andre motorveje.

Pressekontakt

Kontaktinfo for kommunikationsafdeling og områdeansvarlige.

avisstak

Fakta og historie

Storebæltsforbindelsen åbnede i 1998. Den er 18 km lang og består af to broer og en tunnel.