Vejarbejdet blev afsluttet allerede efter en uges arbejde. Derfor er der ikke asfaltarbejde på broen i aften og nattetimerne i denne uge - fra d. 17. juli 2017.

Tidligere artikel: På en række dage i juli vil der være vejarbejde på Storebæltsbroen. Det skyldes, at asfaltbelægningen på Vestbroen skal forsegles, så vejbanens levetid forlænges. Arbejdet foregår i aften- og nattetimerne, hvor der vil være dobbeltrettet trafik og en hastighedsbegrænsning på 80 km/t.

Jo ældre asfalten bliver, des mere sårbar bliver den overfor frost og vådt vejr, og det giver huller i vejbanen. Med forseglingen af asfaltbelægningen udfyldes allerede eksisterende huller og vejbanen beskyttes mod at der dannes nye huller. På den måde forlænger vi vejens - og broens - levetid.

Datoer for vejarbejdet

Da arbejdet afhænger af vejret, vil det blive gennemført hen over sommeren på følgende tidspunkter:

  • Mandag den 10. juli kl. 18 til tirsdag den 11. juli kl. 8
  • Tirsdag den 11. juli kl. 18 til onsdag den 12. juli kl. 8
  • Onsdag den 12. juli kl. 19 til torsdag den 13. juli kl. 8
  • Torsdag den 13. juli kl. 19 til fredag den 14. juli kl. 8

Mens arbejdet finder sted vil der være dobbeltrettet trafik på Vestbroen og en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Arbejdet forventes ikke at påvirke trafikken på Østbroen (højbroen).

Vi gør os umage med at lægge arbejdet på tidspunkter, hvor vi kan se, at trafiktallene er lave, og hvor vi generer trafikken mindst muligt. Derfor udføres vejarbejdet fortrinsvis i aften- og nattetimerne. Desværre vil vedligeholdelsesarbejde engang imellem komme til at forstyrre trafikken – det kan ikke undgås. 

Trafikinfo på Twitter eller SMS

Der kan ske ændringer i planen – f.eks. aflysninger af planlagt arbejde og nye datoer, som erstatning for aflyste dage.

Følg os på Twitter og få løbende information om vejarbejdet og eventuelle ændringer i planen, eller modtag informationen direkte ved at tilmelde dig vores SMS-service. Du tilmelder dig ved at sende en SMS til 1231 med teksten BRO INFO.