Det resterende belægningsarbejde vil ske i aften, tirsdag den 28. juni, og være færdigt inden morgentrafikken starter onsdag.

På baggrund af den kødannelse, som vejarbejdet skabte, vil det nu blive vurderet, om det resterende asfaltarbejde 4.- 5. juli og 11. – 12. juli udføres i nattetimerne på disse dage eller udskydes til august.

Hvorfor ny belægning

Belægningsarbejdet sker i retning mod Fyn, hvor asfalten i det ene spor skal skiftes på grund af slid fra den tunge trafik. Det kan kun ske i sommermånederne, hvor temperaturerne er tilpas høje og risiko for dårligt vejr er mindre end om efteråret.

Der er tale om belægningen i ’det langsomme spor’, dvs. der hvor lastbiler og anden tung trafik kører.  Mens der arbejdes, lægges trafikken over i det østgående spor mod Sjælland, hvor der bliver dobbeltrettet trafik med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t.

Storebæltsforbindelsen er vital for trafikken mellem Øst- og Vestdanmark, og A/S Storebælt vedligeholder løbende forbindelsen for at sikre en høj standard i forhold til trafikafvikling og sikkerhed.