Omsætningsrabat for personbiler og små varebiler

Nedenstående rabatbeløb gælder for den samlede omsætning hos A/S Storebælt for personbiler og små varebiler:

Årsomsætning DKK, ekskl. moms Rabatbeløb, DKK
Mindre end 149.999 0
150.000 – 249.999 5.000
250.000 – 749.999  15.000
750.000 – 1.499.999 25.000
1.500.000 – 2.999.999  45.000
3.000.000 – 7.999.999 90.000
8.000.000 eller mere 250.000

Omsætningsrabat for store varebiler og lastbiler

Nedenstående rabatsatser gælder for den samlede omsætning hos A/S Storebælt for store varebiler og lastbiler:

Årsomsætning DKK, ekskl. moms Rabatprocent
Mindre end 1.000.000 0
1.000.000 - 2.999.999 4
3.000.000 - 4.999.999 6
5.000.000 eller mere  8

Omsætningsrabat for busser

Nedenstående rabatsatser gælder for den samlede omsætning hos A/S Storebælt for busser:

Årsomsætning DKK, eksklusive moms Rabatprocent
Mindre end 199.999 0
200.000 - 299.999 4
300.000 - 449.999 6
450.000 - 599.999 8
600.000 eller mere 10

A/S Storebælt yder omsætningsrabat på passager over Storebælt, hvis der opnås en årlig omsætning på Storebælt eksklusive moms, rabat og eventuel erhvervsrabat.