Priser - Erhverv

Priserne er inkl. 25 % moms og viser normalprisen for en enkelttur. 

Personbiler & MC

Motorcykel op til 3 m

Kort/Kontant: 125,00 

Storebælt Erhverv: 95,89

 

Citybil/Smart personbil op til 3 m

Kort/Kontant: 125,00 

Storebælt Erhverv: 95,89

 

Personbil 3-6 m og motorcykel m. anhænger 3-6 m totallængde

Kort/Kontant: 240,00

Storebælt Erhverv: 184,11

 

Personbil m. anhænger over 6 m

Kort/Kontant: 365,00 

Storebælt Erhverv: 280,00

 

Busser/minibusser

Bus op til 6 m længde

Kort/Kontant: 240,00

Storebælt Erhverv: 184,11

 

Bus over 6 m længde, under 2,7 m højde

Kort/Kontant: 365,00

Storebælt Erhverv: 280,00

 

Bus 6-10 m længde, over 2,7 m højde

Kort/Kontant: 610,00

Storebælt Erhverv: 550,53

 

Bus over 10 m længde, over 2,7 m højde

Kort/Kontant: 965,00

Storebælt Erhverv: 870,91

 

Varebiler

Maks. 3.500 kg

 

Varebil 3-6 m    

Kort/Kontant: 240,00

Storebælt Erhverv: 184,11

 

Varebil over 6 m totallængde, under 2,70 m højde, med eller uden anhænger 

Kort/Kontant: 365,00

Storebælt Erhverv: 280,00

 

Varebil over 6 m totallængde, over 2,7 m højde, med eller uden anhænger  

Kort/Kontant: 610,00

Storebælt Erhverv: 579,50

 

Lastbiler 

Over 3.500 kg

 

Lastbil til og med 10 m  

Kort/Kontant: 610,00

Storebælt Erhverv: 579,50

 

Lastbil 10-20 m  

Kort/Kontant: 965,00

Storebælt Erhverv: 916,75

 

Lastbil over 20 m (1)

Kort/Kontant: 1.450,00

Storebælt Erhverv: 1.377,50

 

 

Særtransporter

Volumentransporter under 20 m

Kort/Kontant: 965,000

Storebælt Erhverv: 916,75

 

Volumentransporter over 20 m (1)

Kort/Kontant: 1.450,00

Storebælt Erhverv: 1.377,50

 

Klasse 100-350 t (2)

Kort/Kontant: 4.965,00

Storebælt Erhverv: 4.716,75

 

1: Der eksisterer en undtagelse for køretøjer (autotransporter), der er omfattet af de særlige regler for køretøjers længde beskrevet i Transportministeriets bekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011 jf. §10. stk. 4. Undtagelsen betyder, at der for disse køretøjer fortsat betales samme pris som for køretøjer mellem 10 og 20 m.
2: Særtransporter på Storebælt er køretøjer bredere end 2,8 m, køretøjer i vægtklasse 101-350 t og/ eller bredere end 4,5 m, samt langsomme trans-porter under 50 km/t. Prisen er en maksimumpris.

Se priserne for privatkunder 2018

Storebælt Erhverv
- med betalingskort

Med Storebælt Erhverv og BroBizz® sparer du både tid og penge.

Priser 2019 - Erhverv

Få overblik over de nye priser på Storebælt. Se vores prisark som pdf.

Lastbil på Storebæltsbroen