I skoleferien er der altid travlt på Storebæltsforbindelsen. Tæt pakkede biler og campingvogne kører over broen, når danskerne skal holde ferie på den anden side af bæltet. På de travleste dage i sommerferien kan der på et enkelt døgn køre flere end 50.000 biler over broen - til sammenligning kører der på en lørdag i juni inden sommerferien er begyndt - omkring 25.000 biler over broen. 

Sommertrafik første weekend af sommerferien 2019

Se oversigt over alle weekender i sommerferien

Storebælt er forberedt

Med 21 års erfaring i håndtering af ferietrafik har Storebælt et godt billede af, hvordan trafikken bliver hen over sommeren. Generelt vil den fordele sig jævnt over de syv ferieuger med op mod 300.000 biler om ugen. Det er især i weekenderne, der er pres på.  De travleste lørdage vil der mellem kl. 10 og 15 – altså i løbet af fire timer - køre flere end 20.000 biler over broen.

Kom hurtigere og billigere på ferie med BroBizz og PayByPlate

Men der er råd at hente, hvis du gerne vil både hurtigere og billigere på sommerferie.

- Specielt på de mest belastede trafikdage i skoleferien er det en god idé at betale med bizz eller PayByPlate, hvis man vil hurtigere på sommerferie. Faktisk tager det kun 20 minutter, fra man tilmelder sig PayByPlate, til løsningen kan bruges i betalingsanlægget, siger Jens Kjær Nielsen, chef for betalingsanlægget.

Over 250.000 kunder har allerede tilmeldt sig PayByPlate, og godt og vel en million danskere har bizz. Med BroBizz eller PayByPlate opnår du 20 pct. rabat på turen. Det svarer til en besparelse på lige omkring 50 kr. pr. tur over broen i en almindelig personbil.