Tidsrum for vejarbejde på Storebælt:
  • Fra onsdag den 19. september til lørdag den 10. november 2018

  • Arbejdet udføres i aften- og nattetimerne

  • Hastighedsbegrænsning mens der arbejdes (aften og nat): 50 km/t

 

På Storebælt arbejder vi hele tiden med at vedligeholde broen, så vi sikrer, at alt fungerer som det skal og at anlægget holder længst muligt. Nu er turen kommet til nogle af broens ekspansionsfuger.

De ekspansionsfuger, som nu renoveres, er dem, man kører over ved de to ankerblokke på broen. Fugerne sikrer blandt andet, at broen kan udvide sig og trække sig sammen, alt efter om det er varmt eller koldt i vejret, eller når tunge køretøjer kører over.

Vejr og vind slider 

Vedligehold af broen er en stor opgave og en væsentlig udgift på Storebælts budget. Regn, vind, sne og saltvand tærer på broen, og Storebælts ejer, Sund & Bælt, ser derfor hele tiden på, hvordan man bedst vedligeholder Storebæltsforbindelsen med de lavest mulige omkostninger.

– Storebæltsbroen er et stort anlæg, og rettidigt vedligehold er nødvendigt for at sikre broen lang levetid. Hvis ikke vi vedligeholder ekspansionsfugerne, kan det føre til store og kostbare reparationer på længere sigt, fortæller Martin Duus Havelykke, driftsleder i Sund & Bælt.

Arbejdet udføres om natten

Reparation af ekspansionsfugerne i vejbanen bliver gennemført fra onsdag den 19. september til lørdag den 10. november 2018. Arbejdet foregår i aften- og nattetimerne mellem kl. 18 og kl. 6 om morgenen.

– Vi er meget opmærksomme på, at arbejdet skal være til mindst mulig gene for bilisterne. Derfor lægger vi arbejdet på tidspunkter, hvor vi kan se, at trafiktallene er lave – altså i aften- og nattetimerne, hvor de fleste er kommet hjem fra arbejde, siger Martin Duus Havelykke.

Hastighedsbegrænsning: 50 km/t

I de perioder, hvor arbejdet står på - fra aften til tidlig morgen - vil der på en del af strækningen over broen være dobbeltrettet trafik i den ene side af østbroen, mens den anden side vil være spærret af. Samtidig vil hastighedsbegrænsningen være 50 km/t i begge retninger.

Ekspansionsfuge