Kort købt i anlægget

Hvis du køber en tur/retur passage over Storebælt ved Storebælts betalingsanlæg, modtager du et fysisk kort eller en billet, såsom et Returkort, en fysisk e-booking-billet eller et Storebæltskort, som repræsenterer værdien af tur/retur passagen over Storebælt - herefter benævnt "Kortet". Kortet er forudbetalt, da du har betalt både for den første passage over Storebælt og for passagen retur over Storebælt.

Denne type kort kan købes af og udelukkende bruges af motorcykler og køretøjer på op til 6 m (privat eller erhverv).

Hvis værdien på kortet ikke er brugt op

Værdien på Kortet kan du få refunderet, hvis du ikke længere ønsker at bruge Kortet.

Det koster ikke noget at få refunderet værdien på Kortet, og du kan gøre det på én af følgende måder:

  • Du kan henvende dig i Storebælts betalingsanlæg.
  • Du kan henvende dig i Storebælt Kundeservice ved betalingsanlægget på Storebæltsvej 70, 4220 Korsør. Kør af ved afkørsel 43 og følg skiltene mod Storebælt Kundeservice.
  • Send Kortet med almindelig post med oplysninger om, hvilken konto værdien på Kortet skal overføres til. Adressen er A/S Storebælt, Storebæltsvej 70, 4220 Korsør - Att. Kundeservice.

Pas på dit kort

Kortet skal altid opbevares forsvarligt af kortindehaveren. Storebælt hæfter ikke for et eventuelt misbrug af Kortet. Hvis Kortet bliver væk, har vi ikke mulighed for at lukke det for dig, og det kan derfor misbruges af den person, som finder Kortet. Værdien på Kortet refunderes ikke, hvis det originale Kort ikke samtidig returneres. Det er altså ikke tilstrækkeligt at sende en kopi af Kortet.

Kortet er gyldigt, så længe der er en restpassage på det, eller indtil det med 6 måneders varsel ved opslag bliver annulleret af Storebælt.

Hvis du har tilknyttet et rabatprodukt til Kortet, gælder desuden betingelserne for anvendelse af rabatproduktet.

Dansk ret gælder for brug af Kortet

Ovennævnte vilkår samt brugen af Kortet er undergivet dansk ret, og tvister herom afgøres for erhvervskunder ved Københavns Byret og for privatkunder ved kundens hjemting.

Priser 2018

Storebælts priser for privatkunder i 2018 - hent dem her som pdf.

Storebæltsbroen i aftenlys

Trafikinfo

Få direkte besked om trafikforholdene på broen med SMS.