Priser for privatkunder

Priserne er inkl. 25 % moms og viser normalprisen for en enkelttur.

Køretøjstype Kort & kontant PBP1/ Bizz med 
Club Storebælt
Bizz uden 
Storebælt-aftale
Personbil 3-6 m
enkelttur
245,- kr 193,80 kr 232,75 kr
Personbil over 6 m og under 2,7 m høj 2
enkelttur
370,- kr 294,74 kr 351,50 kr
Personbil med campingvogn 2
enkelttur
370,- kr 294,74 kr 351,50 kr
Personbil m. anhænger op til 6 m totallængde
enkelttur
245,- kr 193,80 kr 232,75 kr
Personbil med anhænger over 6 m totallængde 2
enkelttur
370,- kr 294,74 kr 351,50 kr
Personbil op til 3 m (F.eks. Toyota iQ) 3
enkelttur
130,- kr 100,94 kr 123,50 kr

1: PBP står for PayByPlate, hvor du betaler vha. nummerpladen. Med PayByPlate kører du til samme pris som med bizz sammen med en aftale med Storebælt (fx Club Storebælt). Når du har tilmeldt dig, kan du bruge PayByPlate 20 minutter senere. Læs mere om PayByPlate

2: Bemærk, at Weekendbillet, Aftenbillet, Lørdagsbillet, Søndagsbillet og Helligdagsbillet ikke kan benyttes, når totallængden er over 6 m.

3: Personbiler op til 3 m er bilerne Mercedes Smart og Toyota iQ. Så vidt vi ved, er der ikke andre biltyper, som er kortere end 3 m.

Køretøjstype Kort & kontant Bizz med 
Club Storebælt
Bizz uden 
Storebælt-aftale
Motorcykel op til 3 m 1
enkelttur
130,- kr 100,94 kr 123,50 kr
Motorcykel m. anhænger 3-6 m 1
enkelttur
245,- kr 193,80 kr 232,75 kr

1: Motorcyklister må af hensyn til deres egen sikkerhed ikke køre gennem BroBizz-banerne. Har du en bizz og kører på motorcykel, skal du bruge en kortbane. Kør frem til skærmen ved bommen. På skærmen trykker du "BroBizz/EasyGo". Din bizz bliver aflæst, og bommen går op.

Køretøjstype Kort & kontant PBP1/ Bizz med 
Club Storebælt
Bizz uden 
Storebælt-aftale
Varebil op til 6 m
enkelttur
245,- kr 193,80 kr 232,75 kr
Varebil m. anhænger op til 6 m totallængde
enkelttur
245,- kr 193,80 kr 232,75 kr
Varebil over 6 m og under 2,7 m høj
enkelttur
370,- kr 294,74 kr 351,50 kr
Varebil m. anhænger over 6 m totallængde og under 2,7 m høj
enkelttur
370,- kr 294,74 kr 351,50 kr
Varebil over 6 m og over 2,7 m høj
enkelttur
610,- kr 579,50 kr 579,50 kr
Varebil m. anhænger over 6 m totallængde og over 2,7 m høj
enkelttur
610,- kr 579,50 kr 579,50 kr

1: PBP står for PayByPlate, hvor du betaler vha. nummerpladen. Med PayByPlate kører du til samme pris som med bizz sammen med en aftale med Storebælt (fx Club Storebælt). Når du har tilmeldt dig, kan du bruge PayByPlate 20 minutter senere. Læs mere om PayByPlate

Køretøjstype Kort & kontant PBP1/ Bizz med 
Club Storebælt
Bizz uden 
Storebælt-aftale
Autocamper op til 6 m maks. 3.500 kg
enkelttur
245,- kr 193,80 kr 232,75 kr
Autocamper over 6 m maks. 3.500 kg 2
enkelttur
370,- kr 294,74 kr 351,50 kr
Autocamper over 3.500 kg og op til 10 m
enkelttur
610,- kr 579,50 kr 579,50 kr
Autocamper over 3.500 kg og over 10 m
enkelttur
965,- kr 916,75 kr 916,75 kr

1: PBP står for PayByPlate, hvor du betaler vha. nummerpladen. Med PayByPlate kører du til samme pris som med bizz sammen med en aftale med Storebælt (fx Club Storebælt). Når du har tilmeldt dig, kan du bruge PayByPlate 20 minutter senere. Læs mere om PayByPlate

2: Bemærk, du kan kun bruge BroBizz-banerne, når højden på autocamperen er under 2,7 m. Brug de manuelle baner, hvis højden er over 2,7 m. Husk at medbringe registreringsattest med 'Beboelse' som indregistreret anvendelse. Hvis din autocamper er tilmeldt PayByPlate er det vigtigt, at du benytter de manuelle baner.

Køretøjstype Kort & kontant Bizz med 
Storebælt Erhverv
Bizz uden 
Storebælt-aftale
Lastbil op til 10 m
enkelttur
610,- kr 579,50 kr 579,50 kr
Lastbil 10-20 m
enkelttur
965,- kr 916,75 kr 916,75 kr
Lastbil over 20 m og op til 100 t 1
enkelttur
1.450,- kr 1.377,50 kr 1.377,50 kr
Særtransporter - over 20 m og over 100 t 2
enkelttur
4.965,- kr 4.716,75 kr 4.716,75 kr

1: Der eksisterer en undtagelse for køretøjer (autotransporter), der er omfattet af de særlige regler for køretøjers længde beskrevet i Transportministeriets bekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011 jf. §10. stk. 4. Undtagelsen betyder, at der for disse køretøjer fortsat betales samme pris som for køretøjer mellem 10 og 20 m.

2: Særtransporter på Storebælt er køretøjer bredere end 3,3 m, køretøjer i vægtklasse 101-350 t og/ eller bredere end 4,5 m, samt langsomme transporter under 50 km/t. Prisen er en maksimumpris.

Køretøjstype Kort & kontant PBP1/ Bizz med 
Storebælt Erhverv
Bizz uden 
Storebælt-aftale
Bus op til 6 m
enkelttur
245,- kr 184,11 kr 232,75 kr
Bus over 6 m og under 2,7 m høj
enkelttur
370,- kr 280,- kr 351,50 kr
Bus 6-10 m og over 2,7 m høj
enkelttur
610,- kr 550,53 kr 579,50 kr
Bus 10-20 m og over 2,7 m høj
enkelttur
965,- kr 870,91 kr 916,75 kr

1: PBP står for PayByPlate, hvor du betaler vha. nummerpladen. Med PayByPlate kører du til samme pris som med bizz sammen med en aftale med Storebælt (fx Storebælt Erhverv). Når du har tilmeldt dig, kan du bruge PayByPlate 20 minutter senere. Læs mere om PayByPlate
Bemærk, PayByPlate kan udelukkende bruges af køretøjer under 3.500 kg.