Priser for privatkunder

Priserne er inkl. 25 % moms og viser normalprisen for en enkelttur.

Køretøjstype Kort & kontant Bizz med
Club Storebælt
Bizz uden
Storebælt-aftale
Personbil 3-6 m
enkelttur
240,- kr 193,80 kr 228,- kr
Personbil over 6 m og under 2,7 m høj 1
enkelttur
365,- kr 294,74 kr 346,75 kr
Personbil med campingvogn 1
enkelttur
365,- kr 294,74 kr 346,75 kr
Personbil m. anhænger op til 6 m totallængde
enkelttur
240,- kr 193,80 kr 228,- kr
Personbil med anhænger over 6 m totallængde 1
enkelttur
365,- kr 294,74 kr 346,75 kr
Personbil op til 3 m (F.eks. Toyota iQ) 2
enkelttur
125,- kr 100,94 kr 118,75 kr

1: Bemærk, at Weekendbillet, Aftenbillet, Lørdagsbillet, Søndagsbillet og Helligdagsbillet ikke kan benyttes, når totallængden er over 6 m.

2: Personbiler op til 3 m er så godt som udelukkende bilerne Mercedes Smart og Toyota iQ. Alle andre biltyper er over 3 m.

Køretøjstype Kort & kontant Bizz med
Club Storebælt
Bizz uden
Storebælt-aftale
Motorcykel op til 3 m 1
enkelttur
125,- kr 100,94 kr 118,75 kr
Motorcykel m. anhænger 3-6 m 1
enkelttur
240,- kr 193,80 kr 228,- kr

1: Motorcyklister må af hensyn til deres egen sikkerhed ikke køre gennem BroBizz-banerne. Har du en Bizz og kører på motorcykel, skal du bruge en kortbane. Kør frem til bommen, hvor din Bizz bliver aflæst, og så snart bommen går op, kører du videre.

Køretøjstype Kort & kontant Bizz med
Club Storebælt
Bizz uden
Storebælt-aftale
Varebil op til 6 m
enkelttur
240,- kr 193,80 kr 228,- kr
Varebil m. anhænger op til 6 m totallængde
enkelttur
240,- kr 193,80 kr 228,- kr
Varebil over 6 m og under 2,7 m høj
enkelttur
365,- kr 294,74 kr 346,75 kr
Varebil m. anhænger over 6 m totallængde og under 2,7 m høj
enkelttur
365,- kr 294,74 kr 346,75 kr
Varebil over 6 m og over 2,7 m høj
enkelttur
610,- kr 579,50 kr 579,50 kr
Varebil m. anhænger over 6 m totallængde og over 2,7 m høj
enkelttur
610,- kr 579,50 kr 579,50 kr
Køretøjstype Kort & kontant Bizz med
Club Storebælt
Bizz uden
Storebælt-aftale
Autocamper over 6 m maks. 3.500 kg 1
enkelttur
365,- kr 294,74 kr 346,75 kr
Autocamper over 3.500 kg og op til 10 m
enkelttur
610,- kr 579,50 kr 579,50 kr
Autocamper over 3.500 kg og over 10 m
enkelttur
965,- kr 916,75 kr 916,75 kr
Autocamper op til 6 m maks. 3.500 kg
enkelttur
240,- kr 193,80 kr 228,- kr

1: Bemærk, du kan kun bruge BroBizz-banerne, når højden på autocamperen er under 2,7 m. Brug de manuelle baner, hvis højden er over 2,7 m. Husk at medbringe registreringsattest med 'Beboelse' som indregistreret anvendelse.

Køretøjstype Kort & kontant Bizz med
Club Storebælt
Bizz uden
Storebælt-aftale
Særtransporter - over 20 m og over 100 t 1
enkelttur
4.965,- kr 4.716,75 kr 4.716,75 kr
Lastbil op til 10 m
enkelttur
610,- kr 579,50 kr 579,50 kr
Lastbil 10-20 m
enkelttur
965,- kr 916,75 kr 916,75 kr
Lastbil over 20 m og op til 100 t 2
enkelttur
1.450,- kr 1.377,50 kr 1.377,50 kr

1: Særtransporter på Storebælt er køretøjer bredere end 2,8 m, køretøjer i vægtklasse 101-350 t og/ eller bredere end 4,5 m, samt langsomme transporter under 50 km/t. Prisen er en maksimumpris.

2: Der eksisterer en undtagelse for køretøjer (autotransporter), der er omfattet af de særlige regler for køretøjers længde beskrevet i Transportministeriets bekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011 jf. §10. stk. 4. Undtagelsen betyder, at der for disse køretøjer fortsat betales samme pris som for køretøjer mellem 10 og 20 m.

Køretøjstype Kort & kontant Bizz med
Club Storebælt
Bizz uden
Storebælt-aftale
Bus op til 6 m
enkelttur
240,- kr 184,11 kr 228,- kr
Bus over 6 m og under 2,7 m høj
enkelttur
365,- kr 280,- kr 346,75 kr
Bus 6-10 m og over 2,7 m høj
enkelttur
610,- kr 550,53 kr 579,50 kr
Bus 10-20 m og over 2,7 m høj
enkelttur
965,- kr 870,91 kr 916,75 kr