Udregning af pris

Storebælts pris for det enkelte køretøj bestemmes automatisk ud fra opmåling af dets længde og højde. Ved længdeopmåling medregnes hængertræk, udhængende eller løse genstande samt anhænger.

BroBizz- og kortbaner

For at kunne anvende BroBizz- eller kortbanerne skal køretøjet være forsynet med en nummerplade, der kan aflæses forfra.

Særlige regler for invalidekøretøjer

Storebælt tilbyder en særlig rabat for handicapkøretøjer. For at få rabatten, skal du indgå en Storebælt Handicap-aftale. Selv om dit invalidekøretøj er over 6 m, betaler du samme pris som køretøjer under 6 m. 

Tillægsafgift for manglende betaling

Kører du gennem betalingsanlægget uden at betale, vil A/S Storebælt opkræve en tillægsafgift på 600 kr. ud over den normale pris.

Bliv medlem af Club Storebælt
og få en BroBizz®

Kom billigere og hurtigere over Storebælt med en rabataftale.

Med Club Storebælt og bizz får du rabat på alle ture.
Betal i BroBizz-banen uden at standse.
Spændende tilbud på ferieoplevelser med rabat på brobilletten.

Montering af Bizz

Sæt din Bizz, så den kan aflæses.